Waarom een Plastic Transitie nodig is, en wel nu!

De oplossing ligt bij de bron

Plastic vervuiling is inherent aan de inzet van plastic voor wegwerpverpakkingen. Plastic katalyseert de wegwerpmaatschappij. De oplossing ligt niet in een alternatief materiaal maar in alternatief gedrag. Gedrag dat gestimuleerd en ondersteund wordt door alternatieve aanbod- en inname methoden.

 1. Het probleem: Recycling, opruimen en bewustwording zijn niet de oplossing.

  Plastic is een probleem. Plastic is nieuw voor ons ecosysteem. Het breekt niet biologisch af en hoopt als gevolg daarvan op in het milieu. Plastic presteert beter dan elk ander materiaal en concureert alle alternatieven weg. Recycling en opruimen worden sinds jaar en dag als oplossingen gepresenteerd. Het resultaat van deze aanpak en onze wegwerpmaatschappij is dat er jaarlijks meer dan 8 miljard kilo plastic in onze zeeen en oceanen terecht komt. Ondertussen worden er miljarden geinvesteerd door de petrochemische industrie om de plastic productie verder te verhogen. Het systeem moet veranderen.

 2. Oplossingen

  Het plastic vervuilings probleem begint ver voordat het de oceaan bereikt of zelfs onze rivieren of stranden; het probleem begint op land. Structurele oplossingen beginnen ook op land. Bij de bron; de bedrijven die plastics op de markt brengen met het risico op verlies in de natuur. Er moeten alternatieve manieren gevonden worden om producten aan te bieden. We moeten af van 'wegwerp'. Hergebruik, vermindering, vereenvoudiging en repareren moeten gestimuleerd en ondersteund worden.

 3. De duurzame omgang

  Hoe zorgen we ervoor dat we op een duurzame manier met plastic omgaan zonder plastic vervuiling? Bedrijven en beleidsmakers spelen de belangrijkste rol in het ondersteunen van nieuwe manieren van het aanbieden van producten en het veranderen van gedrag. Bewustwording is belangrijk maar omdat plastic altijd het goedkoopst en gemakkelijkste oplossing is vraagt het ontwikkeling, samenwerking en afspraken. De volledige keten moet aangepakt. Verboden, wetgeving, financiele prikkels op bedrijfs- en consument niveau. Plus een gemeenschap aan actieve consumenten en plastic bestrijders om de verandering voort te duwen! Sluit je aan!

 4. Wat de Plastic Soup Surfer doet

  Wij agenderen, activeren, verbinden en doorbreken. Wij richten onze aandacht op bedrijven en beleidsmakers. We confronteren bedrijven met onze campagnes, gerechtsdeurwaarders en juridische instrumenten en laten ze 'vrijwillige' convenanten ondertekenen. We lobbyen bij politici, beginnen petities en schrijven moties. We brengen bedrijfsleven, politiek en activisten bij elkaar. We organiseren impact en verbinden in visie zoals in het Plastic Avengers Manifest waarvan EU vice president Timmermans de ambassadeur is. We zijn niet tegen het materiaal plastic: Er is een duurzame omgang met plastic mogelijk zonder de plastic vervuiling. Als we willen veranderen.

  Zie onze 5 principes om tot een duurzame omgang met plastic te komen hier:

  Hoe stoppen we de plastic vervuiling 

  Steun ons werk!

  We zijn een kleine flexibele en creatieve organisatie ondersteund door een groot aantal vrijwilligers. Onze resultaten zijn concreet en spreken voor zich:

  Een motie op statiegeld in de Tweede Kamer, een motie op afvalscheiden in de klas, tien gerechtsdeurwaarders om bestuurders formeel bewust te maken, twee retail breed ondertekende convenanten, een amendement op EU niveau. Een manifest waarvan Timmermans Ambassadeur is. Een groot aantal media optredens en een vijftal documentaires oa uitgezonden bij National Geographic. Een enorm en machtig netwerk. Een geweldig impact voor zo'n kleine organisatie.

  Help ons het verschil te blijven maken!

  Doneer

  Plastic is bijna onzichtbaar geworden door de alomtegenwoordigheid in ons dagelijkse leven; tegelijk sijpelen er chemische stoffen uit en zijn de effecten van nanoplastics persistent